L’Escola Geocrom de Barcelona i el seu espai pedagògic i retir a la Casa de Bosc de PIERA, és una plataforma que impulsa i organitza la formació en Geocromoterapia i les seves diferents aplicacions per tal de treballar en una medicina integrada, holística, energètica i anímica. Mira l’Agenda de l’escola i els propers cursos programats, i el petit video de tots els cursos.

L’institut Geocrom va ser creat l’any 1998 per Marta Povo (i va ser una empresa SL fins que ella es va jubilar), la creadora i impulsora del Mètode Geocrom des del 1994. Es va anar formant així un tipus d’escola de salut molt específica i un nou paradigma basat en el valor terapèutic de les freqüències de la geometria i el color, que sempre incideixen sobre la psicologia, l’energia i l’ànima humana, com a mitjà d’autosanació.

· ¿QUÉ ES LA GEOCROMOTERAPIA? video 8′ del 2024 ·

Aquesta visió pionera del mètode Geocrom té diferents aplicacions sobre la salut psico-anímica: 1/ aplicant i projectant els Arquetips Geocrom en punts d’acupuntura o chakres, com una sanació espiritual personalitzada.  2/ aplicat en la Medicina de l’Hàbitat com un mètode d’anàlisi i correcció energètica dels nostres espais o entorn vital.  3/ la visió Geocrom també es pot aplicar a la terapia floral mitjançant les Essències Geocrom i Fisterra, extractes florals elaborats amb aigua de mar, que ha sigut programada o codificada amb certs arquetips o freqüències geomètriques i cromàtiques.  4/ aplicant aquests Arquetips sanadors a la meditació, visualizació i mindfulness.

A més d’organitzar cursos i visites terapèutiques, l’escola també facilita a tots els alumnes o professionals els elements de treball adequats (sempre de forma opcional) per tal de poder actuar professionalment després de formar-se en aquests nous camps de salut integrativa i d’evolució. Marta Povo és escriptora de 20 llibres sobre terapèutica, humanisme i evolució, que també pots trobar-los en aquesta tenda online. Entra, mira i remena sense compromís la nostra botiga de Serveis i Productes Geocrom.

La nostra escola a PIERA és un lloc d’ensenyança i de retir, on s’allotgen i estudien els alumnes durant els petits tallers i cursos residencials. De fet, l’escola Geocrom ara és bàsicament una plataforma virtual i internacional per organitzar i difondre el nou paradigma sobre la geometria aplicada, la sanació i la salut integrativa, mitjançant els diferents cursos Presencials monogràfics, i els cursos A Distància. A l’escola de Piera, les ensenyances les facilita personalment la seva directora, amb esdeveniments, retirs, classes particulars, sesions terapèutiques i algunes trobades grupals de meditació i pedagogia. Més info:

WORKSHOPS i SEMINARIS QUE ORGANITZEM

CALENDARI DE CURSOS

VIDEO i síntesi comparativa de TOTS ELS CURSOS

FOTOS DE CURSOS i GRUPS, organitzats per l’escola Geocrom

TERÀPIES, VISITES PRIVADES i ASSESORIA D’HÀBITAT

TESTIMONIS d’alumnes i de diverses persones tractades

LLIBRES DE MARTA POVO