A part de l’aplicació sobre les persones en les sessions terapèutiques individuals d’acupuntura amb llum i sense agulles, i també a part de poder tractar les persones amb essències codificades, hi ha una gran especialitat de la Geocromoterapia en l’àmbit de la sanació i millora energètica de les vivendes.

La nostra visió de la Medicina de l’Hàbitat és molt integrativa i contempla diversos aspectes alhora en qüestió de salut i harmonia dels espais i els seus habitants. La lectura energètica d’un habitatge no ha de ser parcial doncs una casa, com a ‘ens’ viu que és, conté múltiples i variats aspectes i energies.

Quan realitzem una Assessoria de l’Hàbitat, fem en primer lloc una xerrada intensiva amb el principal habitant del lloc, una observació afinada de l’espai, i immediatament un llarg test energètic que contempla més de 20 ítems. Una vegada detectat el que li passa a l’espai, comencem a donar consells del que pot ser esmenat o canviat fàcilment pel propi usuari, que aconsellem que siguin gravats amb el seu propi telèfon o qualsevol mitjà, perquè pugui escoltar-ho tantes vegades com vulgui, i integrar tot el contingut de l’assessorament.

En tercer lloc, veiem com (i quan) podem corregir energèticament aquell espai amb l’aportació de la geometria sagrada i el cromatisme, detectant quin és la fórmula d’Arquetips Geocrom que li convé per neutralitzar les seves deficiències energètiques, les seves possibles geopatíes, les seves càrregues de densitat, i tots els registres, memòries o codis que el lloc acumula.

La correcció energètica d’un espai, així com la seva potenciació, sublimació o harmonització, es pot realitzar de dues maneres amb la Geocromoterapia: 1/ testant i triant alguns dels 28 filtres Geocrom per a l’hàbitat, que s’adhereixen a les finestres on li travessi la llum, i en casos puntuals sobre algunes parets; aquests filtres normalent es queden posats uns mesos, a manera de teràpia. 2/ triant una o diverses fórmules de sprays amb aigua de mar, que ha estat codificada amb certs arquetips Geocrom, resultant aquests difusors una eina molt útil, efectiva i pràctica per a l’usuari. Tan solament existeixen 10 Fórmules Geocrom de l’Hàbitat, amb un ampli espectre terapèutic, però de vegades cal usar igualment algun filtre a les finestres.

L’Institut Geocrom proposa que la correcció energètica d’un espai, així com la seva potenciació, sublimació o harmonització, es pot realitzar de dues maneres amb la Geocromoterapia:

1/ testant i triant alguns dels 28 Filtres Geocrom per a l’Hàbitat, que s’adhereixen a les finestres on li travessi la llum, i en casos puntuals sobre algunes parets; aquests filtres normalente es queden posats uns mesos, a manera de teràpia.

2/ triant una o diverses fórmules de difusors amb aigua de mar, que ha estat codificada amb certs arquetips: són les 10 ESSÈNCIES Geocrom d’HÀBITAT, en sprays difusors, que resulten una eina molt útil, efectiva i pràctica per a l’usuari. Aquestes 10 fórmules tenen un ampli espectre terapèutic, però de vegades cal usar igualment algun filtre en les finestres, segons el test.

SET DE HABITAT'13  Red Universal-Campo Unificado  bodeg+¦ 10 HABITAT gran

Escolta l’entrevista de RTVE sobre Medicina del Hàbitat y Geocrom

EDA1F3BCD  arquitectura de Birmania  arquitectura japonesa  arquitectura moderna  B-2

Abstract 3D background of red light shining through white plastic stripes   White Abstract Geometric Figure Background. 3d Render Illustration   Abstract white 3d interior background with light beams   12-geometria   3d Illustration of Conceptual Architecture Design

Descarergar text:  QUÉ ÉS EL MÉTODE GEOCROM  LOGO Método Geocrom