textura 3PROGRAMA · Llegir en castellà: Artículo sobre analizar tu ‘BIOGRAFIA’

Per realitzar aquest taller intensiu amb Marta Povo, se l’ha de trucar personalment o enviar un email a geocrom.martapovo@gmail.com per tal de sol·licitar la trobada terapèutica i alhora pedagògica. Des del 2022 aquest taller vivencial tan sols es realitza de forma individual personalitzada i durant un dia sencer. És una experiencia personal sanadora i molt útil, mitjançant l’estudi pautat de la propia biografia del consultant.

Un taller vivencial en dies laborables a determinar, conduit anímica, pedagògica i biogràficament per la terapeuta i pedagoga Marta Povo, per enfocar la propia vida pas a pas. Es detecten o s’ubiquen les memories registrades de cada un dels 3 primers septenis, i les conseqüències per la resta de la Vida i septenis posteriors. Es planteja l’exploració biogràfica segons la linia antroposòfica de Rudolf Steiner, donant també algunes alternatives de sanació d’aquestes memories. Contacta personalment: +34 629 50 18 29