4 Yantres Marta Povo quadratPROGRAMA’23 · Un taller presencial basat en l’enfoc dirigit, en el disseny  i el cromatisme de yantres i figures mandàliques, com a eines de mindfulness i d’expansió de la conciència.

Es una ensenyança teòrica i experiencial de com fer servir la Geometria i el Color, de comprensió filosòfica i aplicació pràctica, de meditació, d’evolució de la conciència i de trascendència vibratoria de 3D a 5D, i els procesos d’anclatge necesaris en la nova dimensió que estem entrant. En aquest curs també es fan algunes pràctiques de dibuix i de coloració armònica, i moltes pràctiques curtes de meditació en geometria cromàtica evolutiva. Llegiu a fons el Programa.

Es fa sempre en retir durant dos díes prop de Montserrat, dirigit per Marta Povo i amb un màxim de 6 alumnes. El preu del taller (240 €) inclou tots els àpats i refrigeris de 2 díes i una o dues nits d’allojament, a més del material de dibuix. Si algú no es queda a dormir al centre, se resten 20 €, i si no es queda a sopar es resten 10 €.

Nou video: La experiencia de CANALIZAR DIBUJOS