Un servei terapèutic molt apreciat de Marta Povo és l’assessorament energètic dels nostres espacis, particulars o laborals. El realitza presencialment desplaçan-se als llocs específics para realitzar una lectura o anàlisi energètic exhaustiu i després una sanació del lloc. S’ha d’agafar cita amb antelació per que es necessita tenir un dia senser lliure i sense interrupció per aquests treballs. Telegram/Whatsapp: +34 629501829  Email: geocrom.martapovo@gmail.com . Normalment es traballa en dos fases:

Fase 1/ Anàlisi energétic de viviendes: visió del fengshui orgànic del lloc, detecció de geopatíes i xarxes  alteradores d’electromagnetisme, estudi del cromatisme del espai i assessoria específica dels colors recomenables, detecció de la carga psíquica del lloc, una interesant lectura iconogràfica i de símbols o cuadres alteradors, per tal de fer un complet diagnóstico i assesoria ambiental. Fa propostes dels canvis a realitzar i consells pràctics de sanejament energètic de cada racó. Es necesari disposar previament del planell del lloc, i una conversa amplia i previa per telèfon.

Durant la visita al lloc es recomana molt grabar tot el que ella diu i aporta, per que ja no entrega informes escrits, tan sols dona algún apunt sobre el diagnòstic; el usuari (no ella) ho pot gravar tot. Duració de l’anàlisi: de 4 o 6 hores aprox. si la casa no tiene más de 100 m. El valor d’aquest anàlisi és de 350 €, si es fa a Barcelona o als voltants. Fora de Barcelona, o en el cas que l’espai sigui molt gran, consultar el preu aproximat, però és habitual que costi sobre unos 500 € en la provincia de Barcelona, si la casa no es más gran de 200 m. Si la vivenda a analitzar és fora de la provincia de Barcelona, els viatges es cobraràn a part. Quan s’han de fer varios viatges o intervencions, el preu es pot incrementar segons el cas, però ja es veu des del primer dia de treball i es pot pressupostar i concretar facilment.

fase 2/ Correcció: Segons la complexitat del lloc, en un altra sessió posterior (mai abans) es pot fer la sanació de l’espai, basant-se en certs codis geomètrics i fórmules Geocrom (hi ha 28 codis específics) per la correcció, neteja i sanació de les alteracions, i també per la potenciació, sublimació o protecció de l’espai, ja sigui un lloc particular o laboral. Duració: entre 2 a 3 horas. Valor de la corrección energética: 150 €, apart dels materials de correcció, filtres de policarbonat (5 €/unidad), o els difusors en spray (20 €). El pressupost exactoe de la sanació de la casa, tan sols es pot donar ‘després de fer el diagnòstic’ de la vivenda (fase 1) i de saber el que realment necessita aquell espai. Molt sovint aquesta segunda fase es realitza unes semanes o mesos després del diagnòstic, ja que l’usuari té varies coses a canviar en el lloc després de tooots els consells de la fase 1.


casa caligrafia

ASSESSORIA DE L’HÀBITAT A DISTANCIA:

Si no és possible la visita presencial al lloc, també es poden fer sencilles lectures energètiques a distància sobre el planell d’una casa. De forma Online i telefónica, es pot realitzar al menys un mini-test de Feng Shui a distància, o bé un test de geopatíes o de sobrecarrega psíquica, i una llarga explicació amb asaessoraments bàsics sobre aquell espai. Este test parcial a distancia i telefónic tiene un valor aproximado de 150 a 200 €, depenent de la complexitat del lloc i de la grandaria de la casa. El client ha d’aportar el planell i les fotos de cada estança, per tal de facilitar la lectura energètica, així com algún video general.


Sigui presencial o a distància, sovint la gent demana a Marta Povo un pressupuest personalitzat, després de descriure el seu cas; per exemploe, hi ha persones, families o despatxos, que tan sols volen una neteja energètica del lloc, o només volen un assessorament cromàtic per que volen pintar la casa de forma coherent… Aquestes coses puntuals NO son un anàlisi o assessoria completa, per tant el preu és diferent, depenen del tamany de la vivenda, de la sobrecarga de energia densa, de les geopatíes que tingui, etc. Si un vol algo molt puntual, es recomana demanar un pressupost apart enviant un planell de la casa previament i un simple video enviat per whatsapp.

Ampliació d’aquesta temàtica sobre la sanació dels nostres espais: www.medicinadelhabitat.com

Entrevista de Radio Televisió Española sobre: MEDICINA DEL HÁBITAT Y GEOCROM

plano bioconstrucción  Hombre-Vitrubio-Leonardo projecte M.Rice- arquit + geometria sag (2)