L’escola Geocrom i Marta Povo té un petit taller alquímic de codificació de substàncies, on s’elabora i combina la geometria i el color amb l’aigua de mar, i també amb els olis essencials. Ella prepara unes fórmules i essències molt especials i diferents remeis psico-anímics, basats en els arquetips de la Geocromoteràpia. El seu procés d’elaboració artesanal és mitjançant la impregnació, codificació o consagració de substàncies, programació que sempre es fa en estat de meditació.

Impregnar i codificar l’aigua amb ‘informació’, o bé un oli o qualsevol sustancia, és a dir, impregnar-la o informar-la amb codis, símbols i programes, és un procés alquímic que el ser humà realitza des del temps dels egipcis fins el dia d’avui. Aquesta informació o freqüencies poden ser ‘memoritzades’ dins l’aigua o els olis, doncs queda enmagtzemat en les seves molécules; per tant, pot ser una ‘informació sanadora’ si es fa servir conscientment per la salut i l’evolució humana. El nostre cos està composat del 70% d’aigua i ressona en perfecta sinergia amb un aigua ben tractada energèticament, o amb una sustancia codificada o programada. Aquest principi d’impregnació ja es feia servir fa dècades en homeopatia, en espagiria i altres pràctiques medicinals. Marta aplica varies fórmules o combinatories d’Arquetips Geocrom, de codis geomètrics i cromàtics simultàniament, que son impregnats o programats alquímicament per la propia creadora del mètode, sobre un sustrat líquit, estable i alimentici como és  l’aigua de mar microfiltrada, o bé en un gran sustrat vehicular como son els olis essenciales purs. Podeu mirar també: APLICACIÓ DE LA GEOCROMOTERAPIA EN ESSÈNCIES. I qui vulgui saber Que És la Geocromoterapia, aconsellem: GEOMETRIA APLICADA A LA SALUT: video 8′ del 2024 

> Les persones que vulguin formar-se amb Marta Povo al complet i de forma pautada amb 18 mòduls per Zoom, aconsellem realitzar el seminari ANUAL del proper 2025: M.A.S.H: Medicina Armónica del Ser Humano

· Proporcionem a terapeutes, pacients i usuaris, les següents essències-mare i altres fórmules Geocrom Codificades:

77 ESSÈNCIES dels ARQUETIPS GEOCROM, amb aigua de mar

10 ESSÈNCIES FLORALS FISTERRA amb aigua de mar

10 ESSÈNCIES GEOCROM de l’HÀBITAT, correctores i potenciadores, amb difusors

SUBSTÀNCIES PROGRAMADES, crema Preciosa, Olis sanadors, Xampú àuric i Sàlvia Geocrom

foto bodegó PRODUCTES tots

Les Essències Geocrom i Fisterra, així com tota l’alquimia i els remeis programats amb la Geocromoteràpia, es poden comprar facilment mitjançant la nostra tenda virtual: BOTIGA GEOCROM ONLINE

Email: geocrom.martapovo@gmail.com

Tel: +34 629 50 18 29

> El llibre de Marta Povo on parla també de les essències programades és: ‘GEOMETRÍA Y LUZ, una medicina para el alma’

Teràpies personals, visites i classes particulars amb Marta Povo

CORRECCIÓ DE L’HÀBITAT AMB ESSÈNCIES GEOCROM

 > Llegeix (en castellà) un article de Marta Povo sobre la dinàmica de ‘Impregnar o consagrar substàncies’:

Llegeix l’article de Esther Beltrán y Marta Povo sobre el Camí de Santiago y el naixement de Esencies Fisterra

‘Consagrar, més enllà de les antigues connotacions religioses, no és gens més que l’acte d’assignar un codi, una força major, és dinamitzar o amplificar l’energia d’alguna cosa, qualsevol substància. Consagrar habitualment s’entén com beneir, purificar i potenciar. És modificar la seva freqüència com una mica més subtil. Quan parlem d’impregnar o consagrar… LLEGIR MÉS