GEOCROM-FISTERRAUna aplicació pràctica i efectiva dels 77 Codis Geocrom és mitjançant la CODIFICACIÓ de substàncies. El apreciat investigador Mesaru Emoto ens va mostrar clarament i durant anys que la ‘informació’ impregna i codifica l’aigua, i aquesta informació o codis poden ser memoritzats per ella, emmagatzemats en les seves molècules. Per tant pot ser una ‘informació sanadora’ que sigui empleada per a la salut i l’evolució humana. El nostre cos està compost del 70% d’aigua i ressona en perfecta sinergia amb un aigua ben tractada energèticament, una substància codificada, impregnada o ‘programada’. Aquest principi d’impregnació ja s’empra fa dècades en homeopatia, en espagíria i altres pràctiques medicinals.

En el laboratori Fisterra de l’Institut apliquem diverses fórmules Geocrom específiques, codis geomètrics i cromàtics, que són impregnats o programats sobre un substrat líquid, estable i alimentici com és l’aigua de mar, els olis essencials, els alcohols y les sals. Avui ja podem tractar-nos i sanar-nos ‘prenent’ la força energètica de la geometria i el color, mitjançant l’aigua codificada amb les Essències Geocrom i Fisterra, o podem ‘impregnar’ el nostre cos o chakras amb olis terapèutics també codificats. És una forma d’incorporar la geometria i el color en la nostra salut psíquica, física, energètica i anímica, a través d’una concepció quàntica de la sanació i la programació o re-codificació de substàncies.

A l’Institut Geocrom dirigit per Marta Povo elaborem i combinem la geometria i el color amb l’aigua de mar, els olis essencials o els alcohols, per preparar grans i efectius remeis psico-anímics sobre la base conceptual i quàntica dels arquetips Geocrom. El seu procés d’elaboració artesà és sempre mitjançant la impregnació, codificació o consagració de substàncies, en estat expandit de consciència i meditació. Coneix les 10 Essències Fisterra per veure tot aquest treball alquímic i saber d’on va sorgir aquest projecte, així com les 77 Essències Geocrom, o bé les 10 fórmules de l’Hàbitat molt efectives per sanar les nostres cases, i també els interessants Olis Codificats.

Pots veure la nostra pàgina específica sobre totes les Essències i Fórmules Geocrom i Fisterra