esencias Geocrom y codificación, Marta Povo y terapia energética

Amb un magnífic substrat ‘programable’ com és l’aigua de mar amb tots els seus minerals, sals i cristalls, s’han elaborat totes les Essències Geocrom. Són les 77 essències-mare, i cadascuna d’elles correspon a un Arquetip de la Geocromoteràpia, però ara de forma líquida.

Amb aquestes substàncies o elixirs podem realitzar teràpies completes de sanació i preparar dilucions per a pacients de forma molt personalitzada. Hem realitzat un gran pas des del punt de vista terapèutic, perquè amb aquestes essències es poden realitzar teràpies completes que poden substituir a les sessions en llitera de la Sanació Geocrom, o també poden fer-se dilucions que completen la teràpia amb els filtres sobre la pell, i que el pacient prendrà durant diversos dies després.

Les Essències Geocrom poden combinar-se amb les 10 fórmules de Fisterra per realitzar un tractament de geometria i color més personalitzat encara. Crear al 2013 els extractes o essències-mare dels 77 arquetips de la Geocromoteràpia no va ser alguna cosa fàcil ni ràpida. Ara l’Institut pot oferir DUES maneres de fer teràpia amb geometria i color: una, amb els filtres Geocrom de policarbonat, que es projecten sobre chakras, i una altra amb aquesta teràpia floral quàntica, essències diluïdes en aigua de mar, per prendre. Un professional de la salut, pot comprar el set sencer, o bé comprar les essències-mare d’una en una, a la botiga www.geocromonline.com

NOVETAT: També qualsevol persona pot prendre alguna de las 77 essències JA DILUIDES i preparades pel públic, comprant a la nostra botiga online cada una d’elles. No es trata ara de l’essència-mare que usa el terapeuta per fer les dilucions i fórmules personalitzades, sino que ja la facilitem diluida, preparada i a punt per pendre. Entra directament en aquest apartat per demanar-les a la botiga i pagar-les facilment: ESSÈNCIES GEOCROM DILUIDES

esencia geocrom, codificación, Marta Povogeocromoterapia-02