Aquesta dinàmica terapèutica és una nova i gran manera de tractar a l’ésser humà amb acupuntura i sense agulles. En una sessió Geocrom habitual, i previ test personalitzat, els arquetips de la Geocromoterapia es projecten sobre determinats punts d’acupuntura i determinats chakres. Els punts acupunturals no són més que les ‘portes idònies’ del nostre cos etéric, per on entra la informació del codi Geocrom i, des d’allí, treballa amb el nostre camp aural complet, corregint comportaments cel·lulars, psíquics, energètics i anímics.
Dels 14 meridians d’acupuntura i dels més de 400 punts que tenim al cos, hem seleccionat per a la teràpia Geocrom uns 25 punts acupunturales molt significatius, amb funcions terapèutiques molt afins a les funcions específiques dels 77 filtres Geocrom. Amb el petit filtre geomètric de color (d’1,6 cm de diàmetre) toquem el punt determinat i el projectem sobre la pell amb un impacte lumínic (destello) d’una llum de flash, sent la llum la que trasllada el patró i el color a l’interior de l’ésser.
Durant més de dues dècades, l’experiència de molts terapeutes formats en aquesta pràctica de l’Acupuntura amb llum, ens constata i ratifica que els arquetips Geocrom (diagnosticats prèviament per a cada persona) equilibren la programació cromosòmica etèrica, la memòria cel·lular, la intel·ligència emocional, el fluid energètic i les relaciones psico-socials; també ens desperten la capacitat d’alliberament dels condicionants de l’entorn, veient que els codis Geocrom incideixen majorment sobre les pautes de comportament heretades, apreses o gravades, en la dinàmica psicològica i somàtica de cada individu i en el camí espiritual de cadascun. També son aplicables els arquetips en l’àmbit de la constel·lació familiar sistémica. En síntesi, les freqüències que emeten els arquetips Geocrom activen i amplifiquen en general els processos de lucidesa, la coherència, la creativitat, els cicles vitals, l’harmonia interior i l’adaptació a la vida, facilitant així l’autosanació natural i l’optimització dels recursos interns de l’ésser humà, a qualsevol edat.

A més de l’Acupuntura lumínica, una altra de les grans aplicacions de la Geocromoterapia sobre la salut és la impregnació d’aigua marina i els olis essencials, com a remeis florals molt efectius però basats en els valors terapèutics de la Geometria, el Color i la Llum. Veure: ESSÈNCIES GEOCROM CODIFICADES.

Una altra de les grans aplicacions dels arquetips Geocrom és en l’àmbit de la MEDICINA DE L’HÀBITAT i també de la Meditació o Mindfulness.

Geo-Terapia1  Geo-Infantil  aplicacion-en-2º-ch-BR08

 Descarregar text:  QUÉ ÉS EL MÉTODO GEOCROM