triangulo azul-Geocrom-M.Povo pentagono amarillo-Geocrom-M.Povo cuadrado-naranja-Geocrom-M.Povo hexagono-rosa-Geocrom-M.Povo heptagono-verde-Geocrom-M.Povo octogono-magenta-Geocrom-M.Povo decagono-turquesa-Geocrom-M.Povo decagono-violeta-Geocrom-M.Povo oval-vermell circulo-verdeazul-Geocrom-M.Povo                                        Informació conceptual sobre la GEOCROMOTERAPIA-traduccions:

DEUTSCHE    ·    ENGLISH    ·    FRANÇAIS    ·    PORTUGUÊS    ·   ITALIANO   ·    ESPAÑOL   ·   CATALÀ

La Geocromoterapia és una innovadora visió quàntica amb 77 arquetips, codis ordenats o freqüències sanadores de la Geometria i la Llum. Se sap que l’ésser humà és ‘reactiu’ i sensible tant a la geometria i lleis de proporció harmònica, com a la llum i els seus colors, per ser ‘principis actius’ i expansius de la Naturalesa i de l’Univers. Fer servir de forma simultània aquestes dues forces contingudes en els filtres Geocrom és una dinàmica terapèutica d’alta efectivitat energètica, psicològica i espiritual. El mètode Geocrom avui es considera una gran eina d’auto-coneixement psicològic i del subconscient, un bon mitjà de estimular l’autosanació, de re-codificar memòries condicionants i una gran via d’empoderament i d’evolució de la consciència.

Els 77 Arquetips Geocrom (previ test personalitzat) tenen diverses aplicacions: projectant sobre xacres i punts d’acupuntura, o prenent-los com essències florals d’aigua de mar codificada o programada amb aquests arquetips, o emprant a ‘medicina de l’habitat’ per curar i potenciar les nostres habitatges, o també com un mitjà de mindfulness i meditació de geometria terapèutica.

El Mètode Geocrom va néixer a Barcelona durant la dècada del 90. Aquesta visió i la seva dinàmica terapèutica s’expandeix mitjançant tallers i seminaris professionals. Des de 1994 la Geocromoterapia ha estat desenvolupada i impulsada per Marta Povo, acupuntora i terapeuta psicoenergètica, màster en neuropsicologia, autora de 20 llibres de desenvolupament personal i pedagoga dels seminaris de formació professional en diversos països, formacions realitzades en cursos presencials, o en cursos a distància. Ella és qui dirigeix ​​l’escola Geocrom i el centre de sanació, pedagogia i retir de la Casa del Bosc a PIERA, prop de Montserrat. Geocrom i Geocromoterapia és una marca enregistrada amb referència: M-3638318-X

Més informació general sobre:

FILOSOFIA DEL MÈTODE GEOCROM

L’ENERGIA DELS COLORS, Catalunya Radio: L’Ofici de Viure, G. Hernández

ARQUETIPS GEOCROM, i les seves funcions

POWER POINT de la GEOCROMOTERAPIA (passat a video)

CURSOS DE FORMACIÓ A DISTÀNCIA, tot l’any

MATERIALS TERAPÈUTICS para treballar

UNA FILOSOFIA PEDAGÒGICA DIFERENT

MEDITACIONS EN GEOMETRIA i COLOR

DOCUMENTS PER A TERAPEUTES FORMATS

COMPRAR a la BOTIGA GEOCROM

Audio ¿QUÉ ÉS REALMENT LA SANACIÓ GEOCROM?

Llibre sobre  ‘LA ENERGÍA VIVA DEL COLOR

Nou llibre en català 2019: ‘MÉS ENLLÀ DE L’EMOCIÓ, que res no et torbi’

Descarregar PDF en castellà:  QUÉ ÉS EL MÈTODE GEOCROM  LOGO Método Geocrom