ESCOLA GEOCROM 2Nou video sobre els cursos Marta Povo’22  Els estudis que presentem son INDEPENDENTS i es poden cursar per separat (excepte el Mètode Geocrom de segón nivell, que s’ha d’haver fet abans el curs d’Iniciació). El cicle 6 Tallers de Conciència és recomenable fer-lo abans doncs facilita moltes bases energètiques i conceptuals.

CURSOS PRESENCIALS:

2023: VIDEO presentació de la Pedagogia Geocrom i altres tallers (6′)

SANAR AMB GEOMETRIA i LLUM, nivell Geocrom complet, curs de 7 dies: 60 h  ·  Programa  · 

INICIACIÓ A LA GEOCROMOTERAPIA, taller de 2 dies: 16 h  ·  Programa  · 

MÈTODE GEOCROM, Segón Nivell, curs de 3 dies: 24 h  · Programa ·

MEDICINA DE L’HÀBITAT i consciència de l’espai, curs 5 dies: 44 h  ·  Programa ·

MASTER GEOCROM, per a formadors3 dies: 25 hores (segons sol·licitut d’antics alumnes) · Programa

YANTRES, MANDALES Y CONCIÈNCIA, 2 díes.  · Programa’23

L’ART DE SANAR i CANALITZAR, taller 2 díes: 16 h · Programa · 

ESSÈNCIES FISTERRA del Camí de Santiago,  1 dia: 8 h · Programa · 

ANÀLISI BIOGRÀFIC EXISTENCIAL, actualment només es realitza de forma individual · 1 dia  Programa 

PROPERES DATES programades    ·   Cursos residencials a la Casa del Bosc a PIERA

CURSOS A DISTÀNCIA:

TALLERS DE CONCIÈNCIA, 6 tallers en Video + Zoom, diferents temes preparatoris. Programa OnLine

INICIACIÓ A LA GEOCROMOTERAPIA (20 arquetips)   -Programa i preu/OnLine-

MÈTODE GEOCROM, Segón Nivell (57 arquetips)  Programa i preu/Online-

SANAR AMB GEOMETRIA I LLUM (seminari complet independent de Geocromoterapia) –Programa i preu/Online-

MEDICINA DE L’HÀBITAT i CONSCIÈNCIA de l’ESPAI   -Programa i preu/Online-

ESSÈNCIES GEOCROM CODIFICADES  -Programa i preu/Online-

SANACIÓ i CANALITZACIÓ ESPIRITUAL  -Programa i preu OnLine-

 

· Video sobre la VISIÓ GEOCROM i la formació integrativa de la salut

· Video sobre SERVEIS GEOCROM io Botiga OnLine (3′)

· Video de presentació dels cursos Geocrom’22

· Audio: QUÉ ÉS REALMENT LA SANACIÓ GEOCROM (en 2 parts)

·  PDF:  QUÉ ÉS EL MÉTODO GEOCROM

· FILOSOFIA PEDAGÒGICA i dinàmica en els retirs, àpats, etc

· CLASSES PARTICULARS i tutoria personal

· Geocrom Method Information in 7 different languages