L’escola Geocrom i Marta Povo té un petit laboratori alquímic de codificació de substàncies, on s’elabora i combina la geometria i el color amb l’aigua de mar, els olis essencials, els alcohols i les cremes, per preparar unes fórmules i essències molt especials i diferents remeis psico-anímics sobre la base dels arquetips de la Geocromoteràpia. El seu procés d’elaboració és mitjançant la impregnació, codificació o consagració de substàncies en estat de meditació.

Impregnar i codificar l’aigua amb ‘informació’, o bé un oli o qualsevol sustancia, és a dir, impregnar-la o informar-la amb códis, símbols i programes, és un procés alquímic que el ser humà realitza des del temps dels egipcis fins el dia d’avui. Aquesta informació o freqüencies poden ser ‘memoritzades’ dins l’agua o els olis, doncs queden enmagtzemats en les seves molécules; por tant, pot ser una ‘informació sanadora’ si es fa servir conscientement per la salut i l’evolució humana.

El nostre cos està composat del 70% d’aigua i ressona en perfecta sinergia amb un aigua ben tractada energéticament, o una sustancia codificada o ‘programada’. Aquest principi d’impregnació ja es feia servir fa décades en homeopatia, en espagiria i altres pràctiques medicinals. Al seu taller artesanal, Marta aplica varies fórmules o combinatories d’Arquetips Geocrom, de codis geomètrics i cromàtics simultàniament, que son impregnats o programats alquímicament per la propia creadora del mètode, sobre un sustrat líquit, estable i alimentici como és  l’aigua de mar microfiltrada, o bé en un gran sustrat vehicular como son els olis essenciales purs que fa servir.

Si us plau, mireu també les consideracions de: APLICACIÓ DE LA GEOCROMOTERAPIA EN ESSÈNCIES

Proporcionem a terapeutes, pacients i usuaris, els següents productes, essències-mare i altres fórmules Geocrom Codificades:

77 ESSÈNCIES dels ARQUETIPS GEOCROM, amb aigua de mar

10 ESSÈNCIES FLORALS FISTERRA amb aigua de mar

10 ESSÈNCIES GEOCROM de l’HÀBITAT, correctores i potenciadores, amb difusors

SUBSTÀNCIES PROGRAMADES, 3 olis, crema Preciosa, xampú àuric, Sàlvia Geocrom

 

foto bodegó PRODUCTES tots

Les Essències Geocrom i Fisterra, així com tots els remeis programats amb la Geocromoteràpia, s’aconsegueixen fàcilment mitjançant la nostra tenda virtual:

BOTIGA GEOCROM ONLINE

Email: geocrom.martapovo@gmail.com Tel : 629 50 18 29

Llibre de Marta Povo on parla de les essències programades: ‘GEOMETRÍA Y LUZ, una medicina para el alma’

Llegeix l’article de Esther Beltrán y Marta Povo sobre el Camí de Santiago y el naixement de Esencies Fisterra

Teràpies, visites i classes particulars amb Marta Povo

VIDEO: CORRECCIÓ DE L’HÀBITAT AMB ESSÈNCIES GEOCROM

AUDIO EXPLICATIU dels CURSOS de MARTA POVO

 > Llegeix (en castellà) un article de Marta Povo sobre la dinàmica de ‘Impregnar o consagrar substàncies’:

‘Consagrar, més enllà de les antigues connotacions religioses, no és gens més que l’acte d’assignar un codi, una força major, és dinamitzar o amplificar l’energia d’alguna cosa, qualsevol substància. Consagrar habitualment s’entén com beneir, purificar i potenciar. És modificar la seva freqüència com una mica més subtil. Quan parlem d’impregnar o consagrar… LLEGIR MÉS