Aquests escrits de Marta Povo són de tipus psicográfic, inspiracional o canalitzats, rebuts en estat expandit de consciència en diferents etapes de la seva vida, especialment després d’haver aportat la visió del Sistema Geocrom al món, encara que aquí són pocs els texts que estan relacionats a la Geocromoteràpia. Aquesta és tan sols una selecció de psicografíes o missatges de rellevància i interès general per a l’evolució de la humanitat. Versió original en castellà.

LOS 13 PASOS BLANCOS DE JESÚS: 2017


Selecció de psicografíes procedents de Maria Magdalena:
Selecció de psicografíes procedents del Mestre Morya: