Llegeix i observa els nous 33 YANTRES i MANDALES, dissnys armònics canalitzats per Marta Povo entre agost i novembre del 2022. Al final d’aquesta pàgina pots veure tots els Yantres junts, en petit format.

Aquests escrits que mostrem de Marta Povo són de tipus psicográfic, inspiracional o canalitzats, rebuts en estat expandit de consciència en diferents etapes de la seva vida, especialment després d’haver aportat la visió del Sistema Geocrom al món, encara que aquí són pocs els texts que estan relacionats a la Geocromoteràpia. Aquesta és tan sols una selecció de psicografíes o missatges de rellevància i interès general per a l’evolució de la humanitat. Versió original en castellà.


Selecció de psicografíes procedents de Maria Magdalena:
Selecció de psicografíes procedents del Mestre Morya: