L’Institut Geocrom facilita i difón els diferents materials pedagògics publicats per Marta Povo.marta-2009

· LLIBRES EDITATS
· VIDEOS SOBRE LA VISIÓ GEOCROM I ALTRES TEMES
· SHORTBOOKS i AUDIOS de Marta Povo 
· MEDITACIONS GUIADES
· ARTICLES ESCRITS
· CANALITZACIONS i PSICOGRAFIES

Més info:  www.llibresmartapovo.com  ·   CURRÍCULUM DE L’AUTORA, en pdf    ·    SíNTESI del CV en 7 idiomes

  marta povo libros-geocromoterapia-arquetipos geometria sagrada  registros akáshicos-inteligencia emocional-espíritu-el alma  tapa ENERGÍA y ARTE- ok PortadaMISTICA-  canalizaciones espirituales-registros akáshicos-inteligencia emocional-Jesús  PortadaARMONIA2-
tapa LECTURAS del ENTORNO- ok  canalizaciones espirituales-registros akáshicos-inteligencia emocional-Jesús  tapa COLOR y FORMAS- ok canalizaciones espirituales-inteligencia emocional-psicología  canalizaciones espirituales-registros akáshicos-inteligencia emocional-Jesús  PortadaMAGNITUD- 
PortadaADAGIS+  canalizaciones espirituales-registros akáshicos-inteligencia emocional-Jesús   geocromoterapia-arquetipos-geometría sagrada-Marta Povo libros  tapa FUNDAMENTOS  tapa-color-foto-204x300
canalizaciones espirituales-registros akáshicos-María Magdalena y Jesús   canalizaciones espirituales-registros akáshicos-María Magdalena y Jesús   canalizaciones espirituales-registros akáshicos-María Magdalena y Jesús    MesEnllaDeLEmocio_Coberta.indd    MasAllaDeLasEmociones_Coberta.indd

Llegeix gratuitament cada INDEX i ALGUNS CAPÍTOLS a: www.librosmartapovo.com