ANAGRAMA fons CDAPROGRAMA OnLine’22. En aquest seminari a distancia s’entrega un dossier de 265 pàgines i 26 AUDIOS grabats en directe per Marta Povo, impulsora d’aquesta nova sanació psicològica i espiritual. Aquest és el seminari més complet sobre el MÉTODE GEOCROM i totes les seves APLICACIONS: Sanació Personal + Medicina de l’Hàbitat + Essències Codificades. Mostra una nueva visió de la salut holística i espiritual en base als principis actius de la Geocromoterapia creada per Marta Povo al 1994. Excelent curs d’educació professional per a terapeutes i de profund enriquiment personal.

Teoria i pràctica (conduit a distància) del diagnóstic causal i ecuànim de les energíes. Aprenentatge de totes les funcions psico-terapèutiques i aplicacions dels 77 Arquetips Geocrom. Estudi ampli del Mètode Geocrom i els codis o freqüències de la sagrada Geometria i els colors de la Llum, que actúen sobre el Camp Unificat o registre akáshic. Els Arquetips i les Essències Geocrom equilibren i eduquen el cos humà, el seu camp d’energia, la seva psicologia, les seves relacions, la seva ànima i evolució espiritual, en funció dels principis quàntics de les freqüències geomètriques i cromàtiques. Dinàmica terapèutica avançada per impulsar l’autoconeixement, el desenvolupament psicològic i anímic, la ubicació de memòries i causes de tota anomalia del cos, psique i ànima. Lectura energètica, chequeig imparcial i sanació dels registres o condicionaments que poden alterar la salut, l’energia i l’evolució de la conciència. Per més informació telefona o contacta aqui: geocrom.martapovo@gmail.com

· INSCRIPCIÓ, PAGAMENT i descàrrega d’aquest curs OnLine (texte i audios)