Marta Povo ha publicat 20 llibres des del 1995 fins el dia d’avui. Per comprar-los, per llegir l’índex o algún capítol, ves directament a la BOTIGA GEOCROM

Les publicacions de Marta Povo versen sobre tres grans eixos temàtics:  1/ salut integrativa sistèmica, geometria, color, codis terapèutics i arquetips,  2/ creixement, consciència i evolució psico-espiritua,l  3/ sanació de l’hàbitat i equilibri de l’entorn. Els títols de cada llibre publicats en castellà, els mantenim en la seva versió original i tan sols traduim la ressenya:


MesEnllaDeLEmocio_Coberta.indd

‘MÉS ENLLÀ DE L’EMOCIÓ’…que res no et torbi…  (versión catalana) Ed. Tarannà                                           ISBN: 978-84-949571-6-1     (130 pàg)      COMPRAR

Cada reacció emocional ens revel·la quelcom important del nostre inconscient i la nostra ànima. Aquesta obra de Marta Povo està centrada en la neuropsicologia i el auto-coneixement, narrat d’una forma didàctica i molt útil per a terapeutes, pedagogs i per la maduresa psico-anímica de cada un. Una eina imprescindible, pràctica i innovadora d’inteligencia emocional.


MasAllaDeLasEmociones_Coberta.indd

‘MÁS ALLÁ DE LA EMOCIÓN’…que nada te turbe…   Ed. Tarannà

ISBN: 978-84-949571-0-9    (130 pàg.)     COMPRAR

Cada reacción emocional revela algo importante de nuestro inconsciente y nuestra alma. Esta obra de Marta Povo está centrada en la neuropsicología y el auto-conocimiento, narrado de una forma didáctica y muy útil para terapeutas, pedagogos y para la madurez psico-anímica de cada uno. Una herramienta imprescindible, práctica e innovadora de inteligencia emocional.


cubierta-color-bq

‘LA ENERGÍA VIVA DEL COLOR’    Ed. Isthar Luna-Sol     Video-Presentació

VIDEO de M.Povo sobre ‘La energía viva del color, para artistas y terapeutas’       

ISBN:  978-84-945259-3-3    (190 pàg.)       COMPRAR

Una obra molt esperada de Marta Povo, escrita al 2015 i dirigida bàsicament a tota classe d’artistes i terapeutes, que ens aporta una visió revolucionària de l’efecte trascendent dels colors sobre la nostra vida, la nostra salud i la nostra espiritualitat. La presa de conciència de l’importancia que té el emprar la llum viva i tots els seus còdigs cromàtics, mai havia estat tan ben plasmada per l’autora en els seus 19 llibres anteriors, donan-nos molts arguments pràctics i místics alhora sobre els efectes terapèutics i evolutius del cromatisme, tant en el món de l’interiorisme, l’arquitectura, la plàstica, el disseny i l’art, com en l’àmbit de la medicina, la sanació, el feng shui, la medicina de l’hàbitat, la pedagogia conscient i l’arteterapia. El llibre conté dos interessants apèndix de Eulàlia Valldosera i Cristina Costa.


GEOMETRÍA_LUZ_LIBRO_DE_MARTA_POVO‘GEOMETRÍA Y LUZ, UNA MEDICINA PARA EL ALMA’ Ed.Isthar LunaSol

Tercera edició AMPLIADA    ISBN:  978-84-940658-5-9    (432 pàg.)    COMPRAR

VIDEO sobre el llibre de la GEOCROMOTERAPIA, en la 3ª Edició

Descarrega INDEX i la Primera Part del llibre

Una visió de la nova medicina de l’ànima i de la sagrada geometria, escrita, revisada i ampliada en 2014 per la mateixa creadora i pedagoga de la Geocromoteràpia. Aporta un nou paradigma de la salut integrativa i un impuls en l’evolució espiritual, i proporciona conceptes clars de la salut en relació a l’espiritualitat. Un llibre que ens brinda un valuós mitjà d’autoconeixement de l’ego i de l’ànima, mitjançant la vibració dels 77 Arquetips Geocrom i les seves diferents aplicacions per a la salut i l’evolució de la consciència, incloent totes les noves ‘fórmules geocrom’ de re-codificació de l’aigua de mar, les sals i els olis consagrats.


 

tapa GEOMETRIA Y LUZ- alta - ok

‘GEOMETRÍA Y LUZ’, una medicina para el alma‘  Ed. Harmonia’s

ISBN: 978-84-937585-2-3       COMPRAR      PRIMERA EDICIÓN (sin ilustraciones)

Esta apreciada obra de Marta Povo, en su segunda edición ilustrada, establece y amplia los fundamentos de la Geocromoterapia, como una nueva visión de la salud basada en la codificación, para tratar, recodificar y sanar los patrones repetitivos o códigos alterados del alma. Un excelente y amplio compendio de conocimientos y de reflexiones para una comprensión amplia de la vida y la salud integrativa sistémica, realizado por la propia creadora del Sistema Geocrom, una sanación basada en el empleo de la sagrada geometría y el color simultáneamente, para incidir en las causas anímicas y psicosomáticas de cualquier código de enfermedad o estancamiento en la evolución psico-espiritual, así como para potenciar e impulsar el propio autoconocimiento y el estado de plenitud.


La-Soledad-del-Sol_libro_SANACIÓN_Marta Povo_Geocrom‘LA SOLEDAD DEL SOL, el camino de la sanación’    Ed. Isthar Luna-Sol

ISBN: 978-84-940658-1-1    (264 pàg.)      COMPRAR

descarrega el capítol: PSICOLOGIA i ESPIRITUALITAT

VIDEO y entrevista sobre este libro y su contenido

Sanar és viure la plenitud, és deixar d’emmalaltir o sofrir, és trobar la coherència entre el que penses, sents, dius i fas. És viure en el teu esperit dins d’un cos de carn. Aquesta obra va destinada a qui vulgui guarir la seva ànima, la seva psique i el seu cos, però també i sobretot està dirigida als sanadores, terapeutes o facilitadores de salut, perquè tota ella destil·la pas a pas els ítems i ingredients necessaris per sanar, mutar i evolucionar. Lògic i intuïtiu alhora, el discurs de Marta Povo ens condueix a entendre l’actual psicosi o divisió absurda entre ego i ànima, entre matèria i esperit, a responsabilitzar-nos de la sanació de memòries i codis gravats més enllà dels errors dels nostres ancestres; una obra exquisida fruit de 25 anys de treball en la sanació.


tapa PRINCIPIOS INTELIGENTES- ok‘PRINCIPIOS INTELIGENTES DE LA GEOMETRÍA SAGRADA’

ISBN: 978-84-935128-8-0    (215 pàg.)     COMPRAR

Un dels assajos més esperats dins del marc de la nova medicina harmònica i integral, escrit i acaronat per una gran experta en medicina xinesa, en psicoteràpia, teràpies vibracionales i quàntiques. Concebut per la ment clara d’una investigadora incansable de la dinàmica de l’energia, és un llibre plasmat per l’esperit d’una reconeguda artista plàstica i literària. La sorprenent narració pedagògica introdueix al públic de forma apassionant, al món simultani de la ciència i l’espiritualitat, la medicina integrada, el valor terapèutic, intel·ligent i evolutiu que conté la geometria, els camps mórficos o estructurals i les formes de tot el creat, expressant la base conceptual de la visió Geocrom, un mètode avui ja reconegut internacionalment.

tapa ENERGÍA y ARTE- ok‘ENERGÍA Y ARTE, propiedades terapéuticas del color y las formas’

ISBN: 978-84-935128-4-2    (185 pàg.)     COMPRAR

Un assaig excepcional, amè, intel·ligent i molt adaptat a tota classe de lectors i cercadors de nous paradigmes, que ens indueix al coneixement dels valors energètics i terapèutics del món de l’art i de l’expressió, del color, el disseny, l’arquitectura i la plasticitat. Ens introdueix amb brillantor al món del cromatisme, l’energia i l’estètica, exposant amb gran profunditat i subtilesa tots els elements energètics inscrits en els principis intel·ligents de la naturalesa i les seves proporcions harmòniques. Un assaig divulgatiu avui imprescindible per a aquesta Era Visual de la imatge i la comunicació, narrat per una autora plural en qui conflueix i s’integra la medicina, l’art, la recerca i la pedagogia.

El hemisferio TAPA-12‘EL HEMISFERIO OLVIDADO, canalización, inspiración y comunicación’

ISBN: 978-84-937585-5-4    (226 pàg.)      COMPRAR

La nostra ment posseeix dues facultats diferents de comprensió, captació, cognició i comunicació, dos hemisferis ben diferents però complementaris, el racional i l’intuïtiu. Paraula, deducció i reflexió són factors més vinculats a la ment racional, però creativitat, inspiració, intuïció, compassió, fins i tot la facultat de canalitzar, estan més vinculats a la ment creativa i analògica, anomenada de vegades ‘el cor’. Aquest hemisferi oblidat està aquí, potencialment vibrant i esperant a ser emprat coherent i sincrònicament. Marta Povo, experta des del naixement en aquests temes, ens impulsa a conèixer i a educar el nostre hemisferi intuïtiu, però per sobre de tot insisteix en la importància d’integrar la raó amb la intuïció, la reflexió amb la creativitat, i ens parla de saber emprar la nostra llibertat d’elecció i la nostra autonomia espiritual, fins i tot davant qualsevol missatge canalitzat i inspiració. Aquesta obra inclou els missatges psicogràfics inspirats pel mestre Morya i per María Magdalena, els seus mentors.

tapa DIALOGOS alta - ok‘DIÁLOGOS CON EL CIELO,enseñanzas de una médium en el año 2060’

ISBN: 978-84-9354-08-9-0    (138 pàg.)      COMPRAR

En un món on predomina la lògica, Marta Povo ens mostra amb claredat, ordre, equanimitat i experiència, l’ampli potencial cognitiu de la ment humana, a través d’una obra pedagògica però novelada i molt amena, i de gran valor aclaridor per a l’home actual. Tot l’ensenyament mediúmnic narrat aquí transcorre en el futur, cap a l’any 2060, quan ja en totes les escoles de Terra s’ensenya el sistema es xacres i tot el referent a les energies, així com el desenvolupament i bona ocupació de la clarividència, intuïció, clariaudiencia, telepatia, i mediumnitat en tot l’ésser humà.

tapa LECTURAS del ENTORNO- ok‘LECTURAS DEL ENTORNO, integrando salud y hábitat’

ISBN: 978-84-9354-08-3-8    (166 pàg.)     COMPRAR

Desenvolupament coherent i avantguardista sobre la importància del nostre hàbitat en la salut de l’ésser humà. L’autora i antropòloga ens sorprèn gratament amb la seva capacitat de síntesi i habilitat d’integrar dades de diferents disciplines relacionades amb el nostre espai vital, per aportar-nos un coneixement integral dels ‘llocs’ que ocupa l’ésser humà. Obra en la qual s’aprèn a ‘llegir l’energia’ d’un espai d’una forma coherent, que analitza i integra el fengshui i la geobiología, que en part les qüestiona, disciplines vinculades íntimament al desenvolupament anímic, que són vistes ara des d’un punt de vista orgànic i psíquic. En el llibre es contempla l’art, el cromatisme, les formes iconogràfiques i simbòliques que ens envolten des del punt de vista energètic i terapèutic; analitza els ‘edificis malalts’ i les tecnopatías autogeneradas pel propi desenvolupament tecnològic. Un llibre molt pedagògic i una deliciosa síntesi del complex estat d’equilibri i salubritat que requereix qualsevol habitatge o espai laboral. Més informació: www.medicinadelhabitat.com

tapa COLOR y FORMAS- ok

‘COLOR Y FORMAS, Introducción a la Geocromoterapia’

ISBN: 978-84-9354-08-5-2    (282 pàg.)       COMPRAR

Un llibre de divulgació que ens convida a conèixer fàcilment un mètode de sanació i equilibri completament innovador i revolucionari, la Geocromoteràpia. Basant-se en la saviesa ancestral i en la premissa que ‘tot és energia’, aquest mètode des de 1994 utilitza la llum, el color i les formes geomètriques per produir estímuls energètics que ens ajudin a recobrar la salut, l’equilibri físic, espiritual, energètic, mental, emocional i ambiental. Tot ésser viu es relaciona inevitablement amb l’Energia i les seves múltiples manifestacions. Aquest conjunt inseparable de matèria-energia ens envolta per complet, ens envaeix, ens activa i estimula, li dóna sentit a la vida… És l’obra més senzilla sobre el Sistema Geocrom per iniciar-se en aquesta nova visió sanadora.

PortadaARMONIA2-

‘ARMONÍA Y HÁBITAT, inciciación lógica al feng shui’, 2ª Edición

ISBN: 978-84-9354-08-4-5      (144 pàg.)      COMPRAR

Visió incisiva i conceptual del Feng Shui dirigida cap a una ment i una sensibilitat occidental i moderna, una obra adequada a tot tipus de públic que busqui l’adaptació d’aquest antic esquema harmònic en la seva pròpia llar. Una narració divulgativa i pràctica de Marta Povo, en la llarga experiència de la qual s’integren la medicina i l’art, l’acupuntura i l’antropologia, el misticisme i la salut. El seu discurs i estil d’ensenyament, transcendeix la típica visió sobre l’art del Feng Shui, comunicant fluidament els conceptes energètics bàsics que s’amaguen en l’harmonia d’un espai habitable, i que introdueix interessants estudis sobre el Feng Shui de les ‘ciutats’ de París i de Barcelona, una síntesi del concepte ‘geopatías del subsòl’ i suggereix moderns mètodes de correcció energètica per a les nostres cases.

PortadaMISTICA-‘MÍSTICA DEL COLOR Y LA GEOMETRÍA: códigos del arte y el fengshui’

ISBN: 978-84-935128-5-9  (160 pàg.)     COMPRAR

Un antic assaig de matisos didàctics sobre la profunditat i misticisme que comporten totes les formes creades i els colors de la llum. L’autora aquí ens ajuda a comprendre el món de l’art, la iconografia, el disseny i el paradigma estètic, com alguna cosa completament ‘energètica’ i no solament plàstic, que incideix directament no solament sobre la salut del cos i la psique sinó sobre l’ànima humana en període d’evolució. En la segona part Marta Povo fa una incursió profunda d’aquests ‘principis actius’ formals i cromàtics al món de l’antic Feng Shui, sent aquest concepte abordat a un nivell superior de l’habitual.

Adagios TAPA 12‘ADAGIOS SIN TIEMPO, trascender el ego y descubrir tu Esencia’

ISBN: 978-84-935128-0-4    (275 pàg.)      COMPRAR

Reflexions senzilles però excel·lents, tant literària com conceptualment, un llibre de capçalera de gran ajuda i lucidesa per a tota classe de públic. Es pot començar per qualsevol pàgina. Difícilment passa desapercebut en aquest moment de crisi de valors, de maduresa psicològica i decisions, de desenvolupament coherent de l’espiritualitat. Adagis sense Temps representa una veu lúcida que ens recorda ‘qui som’. La seva autora és terapeuta i assessora psicoespiritual, una dona carismàtica que en totes les seves obres ens aporta sempre una gran energia i un fort impuls cap a l’expansió de la consciència. En aquests adagis, les curtes reflexions van directes a l’ego i a l’esperit de cada persona, per saber distingir la nostra veu temporal de la veu eterna de la nostra Essència.

PortadaADAGIS+

 ‘ADAGIS, MÉS ENLLÀ DEL TEMPS’    Ed. Harmonia’s  (en catalán)

ISBN: 978-84-935408-2-1     (275 pàg.)       COMPRAR

Un llibre de Marta Povo escrit en català i després traduït, entranyable com a eina d’autoconeixement; son reflexions suptils sobre conceptes basats en una espiritualitat laica i en una visió adaptada al món actual. Una obra de capçalera per a tots els públics, on la sensatesa es fa palesa en tot moment, de tal forma que impulsa i ens contagia la capacitat de discerniment, de goig i de plenitud en la vida quotidiana.


Portada-2‘MADELEINE, caminando hacia la completitud’  Ed. Tarannà

ISBN 978-84-96516-95-3     (132 pàg.)     COMPRAR

Vint-i-set deliciosos textos de María Magdalena, guia i missatgera de l’autora, entitat que representa l’arquetip de l’amor i la feminitat, la llibertat i la incondicionalidad. Aquest recull de missatges han estat canalitzats per Marta Povo entre el 2009 i el 2014. Un llibre-joia sense precedents, tant per la seva saviesa crística com per la seva claredat búdica, plè de missatges i reflexions per a la nostra evolució i ascensió com a Éssers humans avançats.

COCREACION, M.Povo- 2

‘COCREACIÓN, ESE DIOS EN MINÚSCULA’    Ed. Tarannà

ISBN: 978-84-965116-80-9     (75 pàg.)      COMPRAR

Un diàleg de tu a tu amb aquest déu intern que tots posseïm, una petita joia o Shortbook de l’autora, que de forma sublim ens condueix a comprendre el fenomen de ‘xarxa’ o unificació de tots els éssers, la nostra capacitat creativa i de responsabilitat, i en especial ens mostra els mecanismes d’aquest fenomen quotidià de co-creació amb altres forces existents en el nostre univers poblat de vida.

EL AMOR Y LA MUERTE, M.Povo 2

‘EL AMOR Y LA MUERTE’    Ed. Tarannà

ISBN: 978-84-965116-84-7     (113 pàg.)     COMPRAR

Una altra petita joia dels Shortbooks escrits per Marta Povo en el 2011 sobre dos grans temes pendents d’aprofundir i crucials per desenvolupar-nos com a homes i dones; al mateix temps són dues temàtiques-tabú, malgrat la seva quotidianitat, que mitjançant un diàleg amb la divinitat ens aporta nous valors. La primera ensenyança del relat és sobre l’Amor i les relacions humanes, i l’altra aportació és sobre la Mort, la alliberació i els dols lúcids que sovint no sabem fer.


Portada PALABRAS 2‘PALABRAS DE UN GUERRERO ESPIRITUAL’   Ed. Harmonia’s

ISBN: 978-84-93 5128-7-3     (414 pàg.)       COMPRAR

Una gran obra que ens aporta múltiples texts i reflexions molt enriquidores del Mestre Morya, l’entitat que durant 20 anys ha contactat amb l’autora, que en aquest cas es presenta amb el pseudònim de ‘el Deixeble Anònim’ per pròpia recomanació del seu mentor.

LLIBRES de Marta Povo, en edició digital PDF:

 

>tapa ebbok COLOR Y FORMASCOLOR Y FORMAS, Introducción a la Geocromoterapia      

Edició en PDF de l’Escola Geocrom   (175 pàg.)       COMPRAR

Aquest és un dels millors llibres de l’autora gairebé esgotat en paper, i reeditat per l’Escola Geocrom, revisat i ampliat per Marta Povo al 2021


 

> tapa ebook-energia-y-arte‘ENERGÍA Y ARTE’

Edició en PDF de l’Escola Geocrom        COMPRAR

Un dels llibres més venuts de Marta Povo, especial per a interioristes, experts en Medicina de l’Hábitat i Feng Shui, cromatisme, decoració, etc, on mostra clarament la relació directa de l’Art i les difrents energíes que emana…


 

 IMG_9883.jpg‘ARMONÍA Y HÁBITAT, iniciación lógica al Feng Shui’

Edició en PDF de l’Escola Geocrom   (120 Pàg.)     COMPRAR

El segon llibre de Marta Povo, escrit en el 1996, el més venut i buscat al món del Feng Shui i l’energia de les nostres llars, sent una obra d’iniciació sobre la visió energètica de l’hàbitat. Versió incisiva i conceptual del Feng Shui dirigida cap a una ment i una sensibilitat occidental i moderna, una obra adequada a tot tipus de públic que busqui l’adaptació d’aquest antic esquema harmònic en la seva pròpia llar. Una narració divulgativa i pràctica de Marta Povo, de la seva llarga experiència de la qual s’integren la medicina i l’art, l’acupuntura i l’antropologia, el misticisme i la salut. El seu discurs i estil d’ensenyament, transcendeix la típica visió sobre l’art del Feng Shui, comunicant fluidament els conceptes energètics bàsics que subjeuen a l’harmonia d’un espai habitable, i que introdueix interessants estudis sobre el Feng Shui de les ‘ciutats’ de París i de Barcelona, una síntesi del concepte ‘geopatíes del subsòl’, i suggereix moderns mètodes de correcció energètica per a els nostres habitatges.


365 DIAS
ADAGIOS SIN TIEMPO, trascender el ego y descubrir tu Esencia

Edició en PDF de l’Escola Geocrom     (200 pàg.)     COMPRAR

Un llibre de capcelera imprescindible pel nostre desenvolupament, amb reflexions laicas i textes curys molt asertius, que es poden llegir per qualsevol pàgina i en tot moment. Es considerada como una de les obres de més inspiració de Marta Povo, nascuda al 1951, psicoterapeuta i assessora espiritual, artista i escriptora des del 1995.


IMG_9884.jpg‘EL COLOR DE LAS VIOLETAS, un antes y un después del Camino de Santiago’

Edició en PDF de l’Escola Geocrom   (214 Pàg.)      COMPRAR

Una narració novelada d’un intens procés d’acte-transformació psicològica, d’un reconeixement de la força de la Veritat i la transparència. A partir d’un curt i intens Camí de Santiago, la protagonista de la novel·la s’enfronta a les foscors de les relacions humanes, a l’ombra del subconscient, als enganys i autoenganys de la psique humana. Una obra de reflexió inoblidable, de gran valor terapèutic i psicològic, amb inspiracions i textos molt interessants de les trobades i diàlegs amb entitats en les ermites del camí.


 IMG_9882.jpg‘EL VALOR DE LO INVISIBLE’

Edició en PDF de l’Escola Geocrom   (196 Pàg.)      COMPRAR

El primer llibre de Marta Povo, escrit en el 1995, el més venut i buscat, esgotat durant anys i avui reeditat digitalment, obra que representa l’eix de tota la seva recerca sobre els valors terapèutics de la sacralitat de la geometria, la llum i el color sobre la salut i l’evolució humana.

 ‘MADELEINE, caminando hacia la completitud’>tapa Ebook MADELEINE

Edició en PDF de l’Escola Geocrom    (132 pàg.)    COMPRAR

Vinti-set deliciosos textes de Maria Magdalena, l’arquetip de l’amor i la feminitat, la llibertat i la incondicionalitat, canalitzats per Marta Povo entre el 2009 i el 2014. Un llibre-joia sense precedents i muy valorat, tant per la seva saviesa crística com per la seva claredad búdica, farcit de missatges per la nostra psicologia i evolució com a Éssers Humans conscients.


>tapa Ebook-COCREACION‘CO-CREACIÓN, ESE DIOS EN MINÚSCULA’  

Edició en PDF de l’Escola Geocrom     (75 pàg.)      COMPRAR

Un diàleg de tu a tu amb aquest déu intern que tots posseim, una petita joia o Shortbook de l’autora, que d’una forma sublim ens condueix a comprendre el fenòmen de ‘xarxa’, de capacitat creativa i responsabilitat, i el fenòmen qüotidià de cocreació amb altres forçes existents al nostre univers poblat de vida.


>tapa IBOOK- Amor y Muerte‘EL AMOR Y LA MUERTE’

Edició en PDF de l’Escola Geocrom   (113 pàg.)     COMPRAR

Un altre dels preciosos Shortbooks escrits per Marta Povo sobre dos grans temes pendentes de profunditzar i crucials para desenvolupar-nos com adones i homes. Alhora que l’amor i la mort son dos temàtiques-tabú tot i la seva qüotidianitat, mitjançant un diàleg amb la divinidad l’autora ens aporta nous valors sobre els dos temes. La primera ensenyança del relat és sobre l’Amor i les relacions humanes, i l’altre aportació és sobre la Mort, el desapego i els dòls lúcids que sovint no sabem fer.


MasAllaDeLasEmociones_Coberta.indd‘MÁS ALLÁ DE LA EMOCIÓN, que nada te turbe…’

Edició en PDF de l’Escola Geocrom    (130 pàg)     COMPRAR

Cada reacción emocional revela algo importante de nuestro inconsciente y nuestra alma. Esta obra de Marta Povo está centrada en la neuropsicología y el auto-conocimiento, narrado de una forma didáctica y muy útil para terapeutas, pedagogos y para la madurez psico-anímica de cada uno. Una herramienta imprescindible, práctica e innovadora de inteligencia emocional.


MesEnllaDeLEmocio_Coberta.indd‘MÉS ENLLÀ DE L’EMOCIÓ, que res no et torbi’  (versió catalana)

Edición en PDF de l’Escola Geocrom    (130 pàg)     COMPRAR

Cada reacció emocional ens revel·la quelcom important del nostre inconscient i la nostra ànima. Aquesta obra de Marta Povo està centrada en la neuropsicologia i el auto-coneixement, narrat d’una forma didàctica i molt útil per a terapeutes, pedagogs i per la maduresa psico-anímica de cada un. Una eina imprescindible, pràctica i innovadora d’inteligencia emocional.

tapa FUNDAMENTOS


‘FUNDAMENTOS DE LA GEOCROMOTERAPIA’  ESGOTAT

Este fue su primer libro sobre Geocromoterapia, que quedó obsoleto porque a posteriori Marta fue descubriendo otros arquetipos nuevos, los cuales se contemplan en su gran obra sobre la Sanación Geocrom, titulada GEOMETRÍA Y LUZ, el cual substituye  el anterior libro de 1999 Fundamentos de la Geocromoterapia, editado también en portugués (pedir info).


PortadaMAGNITUD-

‘LA MAGNITUD DE LA CONCIENCIA’   ESGOTAT

Esta fué su tercera obra, una narración novelada apasionante sobre la cognición humana. Solo es recomendable si no se ha leído ‘DIÁLOGOS CON EL CIELO, enseñanzas de una médium en el año 2060’.


 

* Articles pedagògics de Marta Povo

Els seus Texts Canalitzats