17-OK-logo-Reiki-Geocrom-SIN letrasPROGRAMA/preus/OnLine  ·  VIDEO

S’envia un text de 120 pàgines, més 4 extensos AUDIOS, documents interactius, i es pot estar en comunicació directa amb Marta Povo, creadora i impulsora del mètode des del 1994. En aquest curs a distància de primer nivell s’aprenen els conceptes bàsics de Color i Forma, de Llum i Geometria sagrada, el Diagnòstic Causal i energètic del Mètode, la Sanació Geocrom amb arquetips. S’expliqun a fons les funcions terapèutiques i psico-anímiques de 14 Arquetips de la Geocromoterapia (en total existeixen 77 Arquetips Geocrom) i la resta s’aprenen a traballar-los en el curs ‘Mètode Geocrom, segona part’, després d’haber practicat els 14 primers codis sanadors. Per accedir a tota la formació de la Geocromoterapia, s’ha de realitzar en algún moment el segón nivell, després d’acabar aquesta Iniciación.

PAGAMENT curs OnLine – inscripció  (texte i audios)

DESCARREGA PROGRAMA EN PDF