De tots els cursos i tallers presencials que facilita Marta Povo, hi ha dos grups de ensenyances: els cursos de FORMACIÓ PROFESSIONAL en diferents temes, i els tallers de CREIXEMENT PERSONAL i educació sensorial per qualsevol persona i edat. Conforme hi hagi pre-inscripcions i peticions, s’establiràn dates a l’AGENDA de l’Institut. Contacta para sol·licitar un curs: Tel 93 3190517 / whatsapp: 629501829 /  Email: institutogeocrom@gmail.com

> Centre residencial de cursos i seminaris: CSIS·JARDÍ (prop de Barcelona)

Els ‘PROGRAMES’ dels CURSOS PROFESSIONALS i Geocrom

SANAR AMB GEOMETRIA I LLUM, curs ampli de Geocromoterapia, de 7 dies: 60 h.  VIDEO

INICIACIÓ A LA GEOCROMOTERAPIA: 20 arquetips, curs de 2 dies: 16h.   VIDEO

MÉTODE GEOCROM, segón nivell, curs de 3 dies: 24 h.   VIDEO

MEDICINA DE L’HÀBITAT i conciènciacurs de 5 dies: 44 h.   VIDEO

ESSÈNCIES FISTERRA DEL CAMÍ DE SANTIAGO, taller de 1 dia: 8 h. 

MÀSTER GEOCROM, nivell superior de supervisió, 3 dies: 24 hores

els ‘PROGRAMES’ dels TALLERS de CREIXEMENT PERSONAL

L’ART DE SANAR i CANALITZAR, curs de 2 dies: 16 h.   VIDEO

CONTACTE AMB L’ANIMA I MASSATGE SUPTIL, curs de 2 dies: 16 h  VIDEO

ANÁLISI BIOGRÀFIC EXISTENCIAL, taller de ‘2 dies laborables’: 18 h.  VIDEO

CREIXEMENT PERSONAL i SALUT PREVENTIVA, taller de 2 dies: 14 h.