INICIACIÓ A LA GEOCROMOTERÀPIA

martapovo Presenciales

imagen-reiki-geocrom

NOU PROGRAMA INTERNACIONAL.  Taller de 2 dies, a la casa de salut CSIS·Jardí, a 25 km de Barcelona, o al propi Institut al barri del Born. Aquest taller per iniciar-se a treballar amb la geometria terapèutica és una integració sinèrgica de la sanació Reiki (1922) i la Geocromoterapia (1994). Per aquesta experiencia sanadora el fan servir 14 arquetips o símbols … Read More

máster Geocrom (nivell superior)

martapovo Presenciales

caratula-master-geocrom

Una visió oberta d’una medicina de l’ànima, integrativa i sistèmica. Aquest seminari solament està disenyat per les persones que han fet la majoria de mòduls i formacions monogràfiques amb les ensenyances de Marta Povo, molt especialment totes les relacionades amb la Sanació Geocrom i les seves aplicacions, considerant-se el Nivell Superior de la Geocromoteràpia. Solament es celebra un cop a l’any o … Read More

CONTACTE A L’ÀNIMA i massatge suptil

martapovo Presenciales

caratuta-curs-masaje

VIDEO  Un curs de massatge energètic, anímic i suptil adaptat a tothom. Es tracta d’una inoblidable experiència amb el cos, per saber tocar l’ànima a través del cor, de la pell i els meridians d’acupuntura, per conèixer la complexitat del cos subtil com a contenidor d’un ànima encarnada en procés d’evolució. Conceptes teòrics i moltes pràctiques continuades, durant dos dies, matí … Read More

SANAR AMB GEOMETRIA I LLUM

martapovo Presenciales

caratula-curs-sanar-memorias

Dates del curs  ·  VIDEO ·  Seminari de 7 dies de medicina integral evolutiva, basat en els principis actius de Sanació Geocrom de forma amplia. El diagnòstic i les diferents aplicacions dels 77 arquetips de la Geocromoteràpia, pautes o codis de la sagrada geometria y els colors de la llum, sobre el cos humà, sobre el seu camp d’energia, la seva psique, les seves … Read More

MÈTODE GEOCROM, segón nivell

martapovo Presenciales

CARTELL GEO 2017-apaisat

DATES del curs  ·  VIDEO  ·  Segona formació de terapeutes en un workshop intensiu de 3 dies,  després de realitzar la Iniciació a la Geocromoteràpia amb 14 arquetips. Es revisa la imparcialitat del diagnòstic i els valors de les pautes sanadores procedents de la geometria intel·ligent i del cromatisme de la llum. Aprenentatge complet de la dinàmica i funció terapèutica dels 63 … Read More

MEDICINA DE L’HÀBITAT i CONSCIÈNCIA

martapovo Presenciales

curs_medicinadelhabitat-video

Dates curs · PROGRAMA/preus  ·  VIDEO  ·  Formació de terapeutes i tota persona interessada en la salut dels habitatges i de l’entorn. Un workshop intensiu de 5 dies, on se treballa la conexió i la imparcialitat per poder realitzar un bon diagnòstic energètic. Aprenentatge i integració del Feng Shui orgànic i anímic, la geobiologia conscient, el cromatisme, la iconografia o simbolisme, i del psiquisme o càrrega … Read More

ESSÈNCIES GEOCROM CODIFICADES

martapovo Presenciales

caratula-esencias-fisterra

PROGRAMA/preus  ·  Data   del curs  ·  Workshop de formació de terapeutes en la nova teràpia floral. Les Essències Geocrom codificades amb els 77 codis de geometria lumínica de la Geocromoterapia, sobre aigua de mar i olis purs essencials. La visió dels elements terapèutics de Fisterra i el concepte de codificació, programació, impregnació o consagració de substàncies. L’especial diagnòstic causal o energètic i l’estudi … Read More

L’ART DE SANAR I CANALITZAR

martapovo Presenciales

caratula-curs-arte-sanar-canalizar

Data del curs   ·  VIDEO (7′)  ·  Taller d’educació de l’hemisferi dret, curs vivencial i una trobada d’ànimes conduïdes anímica i pedagògicament, facilitat per Marta Povo, canal des dels 14 anys i autora de diverses obres sobre aquest tema, en un entorn especial de retir i desconnexió, per madurar i practicar de forma personalitzada la pròpia obertura del canal perceptiu a diferents plànols … Read More

ANÁLISI BIOGRÀFIC EXISTENCIAL

martapovo Presenciales

caratula-curs-analisis-biografico

PROGRAMA i preus  · Video  · Experiència personal sanadora mitjançant l’estudi pautat de les pròpies biografies. Grup molt reduït. Est és un taller vivencial, que sempre es dóna en dies laborables, una trobada de persona a persona, conduïdes anímica, pedagògica i biogràficament per la terapeuta Marta Povo, en un entorn especial de retir, per enfocar cada vida pas a pas, situant les memòries … Read More