INICIACIÓ A LA GEOCROMOTERAPIA- OnLine

martapovo A distancia

Reiki-Geocrom-apaisado-OK

PROGRAMA/preus/OnLine   Per accedir a tota la formació a distància del Métode Geocrom, s’ha d’haver realitzat el segón nivell, després d’acabar aquesta primera part. Mitjançant documents interactius i comunicació directa amb la creadora del mètode, en aquest curs A DISTANCIA, en quatre apartats s’aprenen els conceptes bàsics de Color i Forma, Llum i Geometria sagrada, el Diagnòstic Causal i energètic del … Read More

MÈTODE GEOCROM, Segón Nivell- OnLine

martapovo A distancia

PROGRAMA OnLine’22– Formació professional sobre el funcionament dels 77 Arquetips Geocrom per facilitar la sanació i evolució psicològica i anímica. S’envía un texte de 180 pàgines i un bloc de 17 Audios, grabats en directe en les classes presencials de Marta Povo, creadora i impulsora del mètode. Es mostren els principis bàsics conceptuals d’una nova terapèutica espiritual centrada en fer servir … Read More

ESSÈNCIES GEOCROM CODIFICADES – online

martapovo A distancia

PROGRAMA OnLine’22   Formació interactiva i professional, amb 9 AUDIOS de Marta Povo en directe durant classes presencials, i un texte digital de 150 pàgines molt complet. Curs amè i pràctic que facilita el fàcil accés a aquestes innovadores essències florals, com una nova eina cuàntica. Les Essències Codificades es programen i impregnen sobre aigua de mar o bé olis esesncials. … Read More

MEDICINA DE L’HÀBITAT -OnLine

martapovo A distancia

PROGRAMA’22   Aquesta formació de Marta Povo inclou un text de 220 páginas, 6 extensos AUDIOS en directe de classes presencials i altres documents, a més de la possibilitat del contacte en viu amb la professora per whatsapp o zoom. El curs a distància és una extraordinaria visió integrativa de la salut de les nostres vivendes i oficines. Mostra cóm diagnosticar i … Read More