Els audios de Marta Povo, editats en llengua espanyola, son reflexions i temes de creixement personal i evolució conscient, escrits al llarg dels anys i avui enregistrats en audio i editats per l’Institut. Son tots ells narrats en directe amb la propia veu de la seva autora al seu canal privat de YouTube. Els anomenats SHORTBOOKS son llibres curts o articles llargs, que Marta va decidir publicar gratuitament com a llibre digital en audio, per tal que puguin ser escoltats per qualsevol persona i a qualsevol lloc, fins i tot a través del seu telèfon o tablet. Gaudiu d’aquestes perles de saviesa i compartiu-les lliurement…

SHORTBOOKS:

·> PITÁGORAS y LA ENERGÍA DE LOS NÚMEROS

·> ¿PEDAGOGÍA O DOMESTICACIÓN?

·> ES TIEMPO DE EVOLUCIONAR · Myriam de Magdala

·> TOXICIDAD ENERGÉTICA y su HIGIENE · El Morya

·> El BUCLE KÁRMICO, la ENERGÍA y la CONCIENCIA

·> CRÓNICA DE INDIA

·> EMOCIONES Y EVOLUCIÓN

·> LA LUZ Y EL COLOR, NO SON INOCENTES

conforme es vagin editant a YouYube, s’aniràn publicant aqui…


 ARTICLES:

reflexiones-canalizaciones- Marta_Povo- GeocromDECÁLOGO DE LA GEOMETRÍA LUMÍNICA

(vídeo-audio de 12′)

 

reflexiones-canalizaciones- Marta_Povo- Geocrom

GEOMETRÍA SAGRADA Y LUZ: SU LENGUAJE ARMÓNICO

(vídeo-audio de 9′)

 

reflexiones-canalizaciones- Marta_Povo- GeocromDIFERENCIAR entre ALMA, ESPÍRITU Y CONCIENCIA

(vídeo-audio de 11′)

 

reflexiones-canalizaciones- Marta_Povo- Geocrom

PLATÓN Y LA SINCRONÍA (las Siete Artes Liberales)

(vídeo-audio de 6′)

 

reflexiones-canalizaciones- Marta_Povo- GeocromADAGIOS SIN TIEMPO

(vídeo-audio de 16′)

 

reflexiones-canalizaciones- Marta_Povo- GeocromEL ESTRÉS

(vídeo-audio de 20′)

 

reflexiones-canalizaciones- Marta_Povo- GeocromEL OLVIDO DEL ALMA

(vídeo-audio de 15′)

 

reflexiones-canalizaciones- Marta_Povo- GeocromPEDAGOGÍA versus DOMESTICACIÓN

(vídeo-audio de 30′)

 

reflexiones-canalizaciones- Marta_Povo- GeocromFAMILIAS DE LUZ, FAMILIAS DE SANGRE (El Morya)

(vídeo-audio 20′)

 

reflexiones-canalizaciones- Marta_Povo- GeocromMATERIA, ENERGÍA Y CONCIENCIA

(vídeo-audio de 22′)

 

reflexiones-canalizaciones- Marta_Povo- GeocromINTERPRETACIÓN DE LOS FILTROS GEOCROM, en una sesión terapéutica personal

(vídeo-audio de 24′)


MEDITACIONS GUIADES grabades en directe en videos de YouTube

TERAPIES amb Marta Povo i CLASSES particulars (audio narrat per ella en castellà, 12′)

REFLEXIONS, ENSENYANCES i CANALITZACIONS